Επιτροπές


ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδροι: Κωσταράς Κωνσταντίνος
Ψαθάς Παναγιώτης
Μέλη: Γρηγοράκης Στυλιανός
Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
Πολύζος Παναγιώτης
Προκοπάκης Θωμάς
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος: Μαντζαβίνος Θέμης
Μέλη: Αγαπητού Κρίστη
Βασιλόπουλος Ιωάννης
Δεδούλης Ευάγγελος
Διαμαντοπούλου Κωνσταντίνα
Ζερβομανωλάκης Ιωάννης
Καλλέργη Βάνια
Κοντόπουλος Γεώργιος
Κωσταράς Κωνσταντίνος
Μακρή Χριστιάννα
Μποτζάκη Δώρα
Νικητός Έρως
Παππά Δανάη
Ψαθάς Παναγιώτης
INTERNATIONAL SCIENTIFIC ADVISORY BOARD
Calderon Gloria
Costa Borges Nuno
De Ziegler Dominique
Polyzos Nikolaos