Επιτροπές


ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδροι: Κωσταράς Κωνσταντίνος
Ψαθάς Παναγιώτης
Μέλη: Βασιλόπουλος Ιωάννης
Βλάχος Νικόλαος
Γρηγοράκης Στελιος
Δεδούλης Ευάγγελος
Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
Ζερβομανωλάκης Ιωαννης
Κοντόπουλος Γεώργιος
Μαντζαβίνος Θέμης
Πολύζος Παναγιώτης
Προκοπάκης Θωμάς
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος: Κωσταράς Κωνσταντίνος
Μαντζαβίνος Θέμης
Μέλη: Αγαπητού Κρίστη
Βασιλόπουλος Ιωάννης
Βλάχος Νικόλαος
Γρηγοράκης Στελιος
Δεδούλης Ευάγγελος
Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
Ζερβομανωλάκης Ιωαννης
Ιωαννίδης Γεώργιος
Καλλέργη Βάνια
Καλλιπολίτης Γεώργιος
Καραντζής Παναγιώτης
Κελλάρης Βασίλης
Κλέντζερης Λουκάς
Κοντόπουλος Γεώργιος
Κούτση Αθηνά
Μακρή Χριστιάννα
Μαντζαβίνος Θέμης
Μαραγκού Σοφία
Μαυρίκιος Αντώνης
Μποτζάκη Δώρα
Νικητός Έρως
Παπαδόπουλος Στυλιανός
Παππά Δανάη
Παρτσινέβελος Γεώργιος
Πολύζος Παναγιώτης
Προκοπάκης Θωμάς
Σιαλακούμα Αφροδίτη
Τριανταφύλλου Τριαντάφυλλος
Τσεβά Θωμαϊς
Χανδακάς Στέφανος
Χηνιάδης Χαρίλαος
Χριστόπουλος Ιωάννης
INTERNATIONAL SCIENTIFIC ADVISORY BOARD
De Ziegler Dominique
Costa Borges Nuno