Committees


ORGANIZING COMMITTEE
Presidents: Kostaras Konstantinos
Psathas Panagiotis
Members: Agapitou K.
Dedoulis E.
Dimitropoulos K.
Grigorakis S.
Kallergi S.
Kontopoulos G.
Mantzavinos Th.
Nikitos E.
Polyzos P.
Prokopakis Th.
Vassilopoulos I.
Zervomanolakis I.
SCIENTIFIC COMMITTEE
Presidents: Mantzavinos Themis
Members: Antonakis G.
Antsaklis A.
Argyriou A.
Bardis N.
Botzakis M.
Chandakas S.
Chinidiadis Ch.
Christopoulos I.
Dafopoulos K.
Daponte A.
Deligeoroglou E.
Diamantopoulou K.
Doutsoulis G.
Drakakis P.
Fotopoulos S.
Galazios G.
Garavelas A.
Gougoulakis A.
Ioannidis G.
Issopoulos Th.
Kalantaridou S.
Kalantzopoulos G.
Kallergi S.
Kallipolitis G.
Kalogirou I.
Kanakas N.
Karantzis P.
Karpouzis H.
Kellaris V.
Klentzeris L.
Kolympianakis E.
Konstantakis I.
Kourtis A.
Koutsi A.
Liosi M.
Loutradis D.
Magarakis A.
Makri H.
Mantzavinos S.
Maragkou S.
Matzakou I.
Mavrikios A.
Messinis I.
Moustakarias Th.
Nikolettos N.
Nikolopoulos G.
Papadopoulos S.
Pappa D.
Partsinevelos G.
Paschopoulos M.
Petrogiannis N.
Pistofidis G.
Polydoropoulos N.
Salamalekis G.
Samaras Κ.
Sarris S.
Sialakouma A.
Sirios P.
Sklavounos I.
Soussis I.
Spyrou A.
Stefanis P.
Tarlatzis V.
Terpou A.
Trianafyllou P.
Triantafyllou T.
Tseva Th.
Varela B.
Vlachos N.
Vryonis K.
Zikopoulos K.
Ziogas V.
INTERNATIONAL SCIENTIFIC ADVISORY BOARD
De Ziegler Dominique